Wonen en/of werken bij Joy Living is in principe voor iedereen financieel haalbaar. De kosten begeleid wonen bestaan uit drie onderdelen: woonkosten, zorgkosten en bijdrage dagbesteding.

Woonkosten begeleid wonen

De woonkosten van het begeleid wonen bestaan uit huur, service – en schoonmaakkosten en bijdragen voor onder andere de maaltijden en het wassen van kleding. Elke bewoners mag de eigen kamer naar eigen wens en smaak verven, stofferen en inrichten. Deze kosten kunnen op diverse manieren betaald worden. Een Wajong-uitkering of eigen inkomen zijn de meest voorkomende, maar daarnaast zijn er nog veel meer manieren om deze kosten te dekken. Voor een uitgebreid overzicht adviseren wij contact op te nemen met Joy Living, omdat er bijvoorbeeld ook uitzonderingen zijn voor mensen, die onder de jeugdwet vallen.

Zorgkosten begeleid wonen

De zorgkosten van begeleid wonen worden over het algemeen betaald uit het persoonsgebonden budget van de bewoner. Dit PGB is door iedereen met een beperking aan te vragen. Kosten voor huis- en tandarts, voor therapieën en bezoek aan een ziekenhuis worden gedekt uit de eigen (aanvullende) zorgverzekering.

Bijdrage dagbesteding

Voor het deelnemen aan de dagbesteding is een bijdrage benodigd, welke over het algemeen betaald wordt uit het persoonsgebonden budget (PGB) van de deelnemer.

Hoe krijg ik een PGB?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat u kunt krijgen om zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen, voorzieningen in te kopen of kosten begeleid wonen te financieren. Elke inwoner van Nederland die vanwege zijn handicap, beperking of stoornis meer dan gebruikelijke zorg, hulp of begeleiding nodig heeft, kan gebruik maken van het pgb. Om te kijken of u in aanmerking komt voor extra zorg, begeleiding of individuele voorzieningen of hulpmiddelen moet er allereerst een indicatie worden gesteld. Het hangt van jouw vraag en je beperking af of je dit moet aanvragen bij het CIZ of bij de gemeente waar jij woont.

  • Heb je een verstandelijke beperking en blijvend 24-uur ondersteuning of zorg in nabijheid nodig? En ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je hiervoor een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Op de website van het CIZ staat precies hoe je dit doet.
  • Heb je een verstandelijke beperking en blijvend 24-uur ondersteuning of zorg nodig in nabijheid? Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kan je dit aanvragen bij jouw gemeente. Hiervoor kan je terecht bij het wijkteam bij jouw in de buurt. Indien je een intensieve zorgvraag hebt (ZZP 4 en hoger) dan kan je een indicatie aanvragen bij het CIZ.
  • Heb je een psychiatrische beperking en 24-uur ondersteuning nodig? Dan kan je dit aanvragen bij jouw gemeente. Hiervoor kan je terecht bij het Wmo-loket in jouw gemeenten.

Meer weten?
Meer informatie over de kosten begeleid wonen en de veranderingen in de zorg kun je vinden op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Je kunt ook bellen met het landelijk informatiepunt langdurige zorg en jeugdhulp: 0800 – 0126. Of kijk eens op MEE. Ook zij helpen jou gratis de weg.

Kom je er echt niet uit en wil je meer weten over kosten begeleid wonen, dan kan Joy Living ook hulp bieden. Neem vrijblijvend contact met ons op via support@joyliving.nl of bel: 085 – 130 24 86.