Klachtenprocedure binnen Joy Living:

Is er sprake van een klacht die niet naar tevredenheid is opgelost?

Joy living is aangesloten bij:

www.erisietsmisgegaan.nl

Zij zullen onafhankelijk de klacht in behandeling nemen.

Ook werken zij met een extern vertrouwenspersoon die u kunt benaderen.

Voor meer informatie verwijs ik u door naar bovengenoemde website.