Joy Living maakt de stap naar zelfstandigheid toegankelijk

Bewoners, waarvoor de stap naar zelfstandig wonen nog te groot is, maar beschermd wonen weer te intensief is, kunnen terecht bij Joy Living® Groepswonen. Dit is een kleine setting vanmaximaal 4 bewoners, die op weekdagen volgens de gemaakte afspraken begeleiding ontvangen. Bewoners hebben een eigen dagprogramma in de vorm van dagbesteding, werk of school en worden ondersteund om de overstap naar zelfstandig wonen te maken.