Een gezellig en veilig ‘thuis’ waarin je gewoon jezelf kunt zijn vormt de belangrijkste basis voor mensen met autisme en/of verstandelijke beperking. Joy Living biedt de beste professionele autisme begeleiding op maat in een huiselijke, familiesfeer waarin samen wonen, werken en leven centraal staat.

Autisme begeleiding met een doel

Joy Living heeft als doel om vanuit het begeleid wonen de aanwezige talenten van de bewoners te laten groeien en het welzijn van iedere bewoner te bevorderen zodat ze zelfstandig(er) kunnen deelnemen in de maatschappij. Dit realiseren wij door onze eigen unieke methode ( Joy academy). Zelfvertrouwen stimuleren door niet alleen de minder sterke eigenschappen te benoemen, maar juist de nadruk te leggen op datgene wat iemand wel goed beheerst.

Daarnaast begeleidt Joy Living ze in dagelijkse activiteiten, zoals dagbestedingen, om deze nieuw verworven eigenschappen tot bloei te laten komen. Wij zijn van mening dat iedereen uniek is en een eigen identiteit heeft. Belangrijkste boodschap is dat zij gewoon zichzelf kunnen en mogen zijn. Vandaar onze slogan: Joy Living – Just be yourself.

Voor iedereen is begeleid wonen financieel haalbaar

Begeleid wonen bij Joy Living is in principe voor iedereen financieel haalbaar. Kijk voor meer info en verwijzing bij kosten begeleid wonen .

Wil jij ook begeleid wonen bij Joy Living?

Neem dan gerust contact met ons op. Je geeft aan wat je wilt, dan kijken we samen wat bij je past. Samen bezoeken we een locatie. Is het iets voor jou? Dan maken we alles klaar voor de verhuizing. Houd er wel rekening mee dat er soms een wachtlijst is. Neem voor meer informatie contact op via onze contactpagina.

Voor wie is begeleid wonen bij Joy Living geschikt?

Joy Living richt zich op jongeren vanaf 14 jaar, die autistisch geïndiceerd zijn en/of een verstandelijke beperking hebben en een inschaling van minimaal VG-3/GGZ 3 hebben. Het Autisme Spectrum Stoornis is formeel vastgesteld door een hiertoe erkende instelling. De bewoner is in staat onder begeleiding zelfstandig te wonen. Hij/zij is in staat de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid. Een vorm van (interne) dagbesteding is een voorwaarde. De bewoner heeft een eigen inkomen (salaris en/of uitkering) om de woonlasten zelf te dragen en een minimale begeleidingsindicatie.

Voor wie is begeleid wonen bij Joy Living niet geschikt?
  • Bewoners met een ernstige lichamelijke beperking en/of als de dagelijkse verzorging volledig moet worden overgenomen.
  • Het moeten verlenen van verpleegkundige zorg meer dan door de thuiszorg op locatie verleend kan worden.
  • Bewoners die psychotisch zijn of een grote kans hebben op een recidief daartoe.
  • Bewoners met agressieproblematiek welke niet door de gedragswetenschapper/psycholoog of woonbegeleider te reguleren is.
  • Bewoners met een persoonlijkheidsstoornis of andere aandoening welke de begeleiding van het autisme in de weg staat.
  • Bewoners met een IQ lager dan 70.
  • Volledige desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
  • Bewoners met verslavingsproblemen. Het gebruik van alcohol of andere verdovende middelen (hard en softdrugs) binnen de locatie is niet toegestaan.
  • Zwangerschap of het hebben van kinderen.