Joy Living onderscheidt zich door het bieden van een compleet totaalpakket aan in-house disciplines: van autisme begeleiding tot persoonlijke verzorging, gedragsdeskundige en dagbesteding. Daarnaast bieden wij op onze locaties meerdere woonvormen, zoals: kamers, zelfvoorzienende appartementen en aanleunwoningen. Hiermee zijn wij de enige organisatie in Nederland, die voor iedere bewoner een persoonlijk, lange termijn behandelplan kunnen uitvoeren, ongeacht het ge├»ndiceerde niveau of de levensfase. Bewoners kunnen zich ontwikkelen naar een hogere mate van zelfstandigheid en toch op de vertrouwde lokatie blijven.

Autisme begeleiding met persoonlijke aandacht

Met  24-uurs aanwezigheid en volledige weekend bezetting levert Joy Living een zeer hoog niveau aan professionele autisme begeleiding.

Alle wooninitiatieven van Joy Living hebben de beschikking tot:
– Gediplomeerde begeleiders
–  gedragsdeskundige/psycholoog
– ervaringsdeskundigen

Begeleiding met resultaat:

Het belangrijkste principe  is het belonen van gewenst gedrag zodat dit zal versterken. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat ongewenst gedrag niets oplevert, met als doel het verminderen of elimineren van dit ongewenste gedrag.

Een ander belangrijk uitgangspunt is om tijdens het oefenen met vaardigheden deze persoon zo veel mogelijk succeservaringen laten beleven zodat het plezier blijft houden en gemotiveerd blijft om te leren. Om dit te bewerkstelligen worden aan te leren vaardigheden opgedeeld in kleine stappen.

Ook krijgen zij de autisme begeleiding die zij nodig hebben om de taak met succes te voltooien. Deze hulp wordt echter zo snel mogelijk weer afgebouwd zodat de aan te leren vaardigheid geheel zelfstandig kunnen worden uitgevoerd. Als deze hulp niet snel wordt afgebouwd, is er een grote kans dat men afhankelijk wordt van de gegeven hulp en de vaardigheden niet zelfstandig zal gaan uitvoeren.

Om dit risico te verkleinen, ligt de nadruk bij het aanleren van nieuwe vaardigheden dan ook op het aanpassen van de taak en opdelen in kleinere of makkelijkere stappen zodat ze het zelfstandig kan uitvoeren.

Door in te spelen op de interesses van het individu en deze te gebruiken tijdens het autisme begeleidingsproces, als beloning maar ook door materiaal te gebruiken dat aansluit bij deze interesses, wordt ervoor gezorgd dat ze gemotiveerd blijft om te oefenen met vaardigheden.

Tot slot wordt er grote waarde gehecht aan het eigen initiatief van het individu en wordt er voldoende ruimte gelaten om eigen initiatieven te ontplooien. Hiermee stimuleren wij een actieve houding en voorkomen we dat iemand passief wordt.